A picture

Navigace

Obsah

Výbory pro volební období 2018 - 2022

 Zastupitelstvo obce Návsí na svém ustavujícím zasedání, konaném dne 01.11.2018 zřídilo v souladu                  s § 117 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, pro volební období 2018 – 2022            jako své iniciatívní a kontrolní orgány výbory. 

Výbor finanční

Předseda byl zvolen p. Bc. Roman Kantor 

Výbor pracuje ve složení :  p. Marcela Kubiková, p. Ing. Roman Čmiel

Výbor kontrolní

Předseda byl zvolen p. Adam Kawulok

Výbor pracuje ve složení : p. Kamil Kadlubiec, p. Bogdan Kawulok

V souladu s § 117 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení), v platném znění,                          zřídilo zastupitelstvo obce Návsí

Výbor pro národostní menšiny

Předsedkyně byla zvolena p. Mgr. Romana Molinková

Výbor pracuje ve složení : p. Stanislav Lisztwan, p. Ing, Richard Rusnok

 

 

Výbory pro volební období 2014 - 2018

 Zastupitelstvo obce Návsí na svém ustavujícím zasedání, konaném dne 05.11.2014 zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb.         o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pro volební období 2014 – 2018  jako své iniciatívní a kontrolní orgány výbory. 

Výbor finanční

Předseda byl zvolen p. Marian Waszut. 

Výbor pracuje ve složení : p. Bc. Roman Kantor, p. Mgr. Romana Čmielová.

Výbor kontrolní

Předseda byl zvolen p. Bc. Roman Kantor.

Výbor pracuje ve složení : p. Marcela Kubíková, p. Robert Karch.

V souladu s § 117 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, zřídilo zastupitelstvo obce Návsí

Výbor pro národostní menšiny.

Předseda byl zvolen p. Stanislav Lisztwan.

Výbor pracuje ve složení : p. Ing. Richard Rusnok, p. Jaroslav Madzia.

 

Výbory pro volební období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Návsí na svém ustavujícím zasedání, konaném dne 10.11.2010 zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, pro volební období 2010 – 2014 jako své iniciatívní a kontrolní orgány výbory.

Výbor finanční

Předsedkyni byla zvolena p. Ing. Ilona Klusová. Výbor pracuje ve složení : p. Ing. Jiřina Olšanská, p. Ing. Jan Rusz.

Výbor kontrolní

Předsedkyni byla zvolena p. Mgr. Marcela Sikorová. Výbor pracuje ve složení : p. Anna Byrtusová, p. Robert Karch.

 

V souladu s § 117 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, zřídilo zastupitelstvo obce Návsí výbor pro národostní menšiny.Podle posledního sčítání lidu žije v územním obvodu obce Návsí 23,6% občanů hlásících se k polské národnosti.

 

Výbor pro národnostní menšiny

Předsedou byl zvolen p. Mgr. Bogdan Hajduk. Výbor pracuje ve složení : p. Rodan Lisztwan a p. Marian Waszut.