A picture

Navigace

Obsah

Komise

Komise a jejich složení pro volební období 2014 – 2018

V souladu s § 122 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, Rada obce Návsí na svém 2. zasedání, konaném dne 26.11.2014 zřídila a jmenovala předsedovy komisí pro volební období 2014 – 2018.

Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány.

Komise předkládá radě svá stanoviska a náměty.

Komise: Místního hospodářství a životního prostředí

Předseda:p. Břetislav Kolesa

Členové:p. Jindřich Jurzykowski, p. Jiří Sikora

Komise: Pro vyhlášení grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit

Předseda: p. Anna Luberová

Členové: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Marian Waszut

Komise: Stavební a pro zadávání veřejných zakázek

Předseda: p. Robert Karch

Členové: p. Ing. Marian Otruba, p. Žofie Vítová

Komise: Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyně: p. MUDr. Halina Dordová

Členové: p. Bocek Alois, p. Bocková Emilie, p. Kokešová Edita,

p. Muchová Daniela, p. Sikorová Emilie

Komise: Školská a kulturní

Předseda: p. Mgr. Petr Majetný

Členové: p. Anna Cieslarová, p. Jarmila Kantorová,

p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Mgr. Halina Waclawková

 

 

Komise a jejich složení pro volební období 2010 – 2014

Komise: Místního hospodářství a životního prostředí

Předseda: p. Stanislav Lisztwan

Členové: p. Jiří Sikora, p. Josef Bocek, p. Miroslav Kolarčik, p. Vladislav Tacina

Komise: Pro vyhlášení grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit

Předseda: p. Vladislav Szkandera

Členové: p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Rostislav Kolesa

Komise: Stavební

Předseda: p. Rostislav Kolesa

Členové: p. Stanislav Sikora, p. Andrea Kantorová, p. Bc. Marek Lipus

Komise: Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyně: p. MUDr. Halina Dordová

Členové: p. Alois Bocek, p. Emilie Bocková, p. Anna Czudková,

p. Eva Kiedrońová, p. Emilie Sikorová, p. Kazimíra Martynková

Komise: Školská a kulturní

Předseda: p. Mgr. Petr Majetný

Členové: p. Jarmila Kantorová, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Mgr. Halina Waclawková, p. Anna Cieslarová,

 

 

Komise a jejich složení pro volební období 2006 – 2010

Komise: Sociální

Předsedkyně: Mgr. Marcela Sikorová

Členové: Zdeňka Kurková

Jana Hamroziová

Anna Luberová

Komise: Místního hospodářství a životního prostředí

Předseda: Jindřich Jurzykowski

Členové: Jiří Křok

Jiří Sikora

Vladislav Suszka

Komise: Pro vyhlášení grantů na podporu kulturních, sportovních a jiných aktivit

Předseda: Vladislav Szkandera

Členové: MUDr. Halina Dordová

Ing. Ilona Klusová

Stanislav Lisztvan

Rostislav Kolesa

Komise: Stavební

Předseda: Rostislav Kolesa

Členové: Ing. Otmar Heczko

Stanislav Sikora

Oskar Powetz

Andrea Kantoroáv

Komise: Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyně: MUDr. Halina Dordová

Členové: Alois Bocek

Emilie Bocková

Marta Bocková

Zuzana Brzuchańská

Anna Czudková

Eva Kiedrońová

Emilie Sikorová

Kazimíra Martynková

Komise: Školská a kulturní

Předsedkyně: Jarmila Kantorová

Členové: Mgr. Vladimír Šnajdr

Mgr. Halina Waclawková

Anna Cieslarová

Pavlína Turoňová