A picture

Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 12
poslední

Mateřská škola kaštánek UZAVŘENÁ od 13. 3.2020 až do odvolání 1

Mateřská škola Kaštánek uzavřena od 13.03.2020 až do odvolání

Rodiče mají možnost si v MŠ vyzvednout ve dnech 13.03. 2020 do 12.00 hodin a 16.03.2020 od 8.00 do 12.00 hodin ŽÁDOST o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

Informace o otevření budou zveřejněny na webových stránkach MŠ Kaštánek.
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:
#

Uzavření Obecního úřadu v Návsí

S účinností ode dne 16. března 2020 do dne 12. dubna 2020
jsme zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Důležité záležitosti můžete vyřizovat telefonicky, poštovní nebo elektronickou korespondenci.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:
Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021 1

Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021

Zápisy dětí do 1. ročníku na základní škole s polským jazykem vyučovacím Návsí, proběhnou dne 07.04.2020 od 7:30 do 16:00 hodin.
Zapisy do 1. klasy nawiejskiej szkoły podstawowej odbędą się 07.04.2020 od godz. 7:30 do 16:00. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor:
Finanční úřad

Vybírání přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve vybraných obcích

Od 5. března vyjíždí úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj mimo svá pracoviště, aby vybírali přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve vybraných obcích. celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor:
#

Důležité upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Od 01.01.2021 přechází společnost ČEZ Distribuce a.s.,
ze stávajícího způsobu výlepů plakátů na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor:
Nabídka volného místa v sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením v Rýmařově 1

Nabídka volného místa v sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením v Rýmařově

Volné místo je pro muže, ve dvoulůžkovém pokoji. Více informací naleznete v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor:
Výsledek Tříkrálové sbírky  1

Tříkrálová sbírka 2020

Podrobné výsledky jednotlivých skupinek jsou umístěny na webových stránkách www.jablunkov.charita.cz celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor:
Projekt

Projekt "Jedu s dobou"

Informace k projektu "Jedu s dobou", který je určen pro občany 65+ zdarma, včetně termínů pro začátek letošního roku naleznete na internetových stránkách www.jedusdobou.cz.

Podmínkou účasti je se na těchto stránkách zaregistrovat. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor:
Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Mosty  1

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova

Rada obce Mosty u Jablunkova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor:
#

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01. 01. 2020

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:

Voda pitná (vodné) 47,27Kč (vč.15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 41,99Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.


ekonomická ředitelka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor:
Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021 1

Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, děti a přátelé školy,
dne 2. dubna 2020 proběhne na Masarykově základní škole Návsí zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
K zápisu dětí je možno se dostavit ve čtvrtek od 8 do 18 hodin. celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor:
Kniha o Návsí 1

Kniha o Návsí

Vážení občané, obec Návsí nabízí k prodeji knihu „Návsí“ v českém jazyce a knihu "Nawsie" v polském jazyce.


V této první publikaci o Návsí naleznete podrobné informace od počátku obce až po současnost, informace o místních názvech, zajímavých místech, o školství, o náboženském životě, o spolcích, kultuře a sportu, o železnici, o poštovním úřadě, o významných osobnostech. Kniha je doplněna obrazovými přílohami, dobovými i současnými fotografiemi.

Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadu v Návsí za cenu 400,- Kč. celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor:
Den otevřených dveří pro děti předškolního věku v Masarykově základní škole Návsí 1

Den otevřených dveří pro děti předškolního věku v Masarykově základní škole Návsí

Vážení rodiče,
Masarykova základní škola Návsí pořádá dne 6. února 2020 (čtvrtek) Den otevřených dveří pro děti předškolního věku. celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor:
Počet obyvatel v obci Návsí k 01. 01. 2020 1

Počet obyvatel v obci Návsí k 01. 01. 2020

Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad. celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor:
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 1

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz vedení přenosové soustavy označené V 404. celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor:
Informace o dočasné uzavírce provozovny pošty Návsí 1

Informace o dočasné uzavírce provozovny pošty Návsí

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 21.1.2020 z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie).
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Jablunkov na adrese Bukovecká 106/0, 73991 Jablunkov
v rámci otevírací doby:
08:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin.
celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor:
#

Uzavření Obecního úřadu v době Vánočních svátků


Ve dnech od 23.12.2019 do 02.01.2020 bude Obecní úřad Návsí uzavřen. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor:
Omluva 1

Omluva

Redakce Návsíčka se tímto veřejně omlouvá internetovému zpravodajskému serveru Gorolweb.cz, jakož i autorce fotografií p. Lucii Brychcyové. Její snímek z obecní kulturní akce „Mikuláš a rozsvícení vánočního stromečku“ byl zveřejněn v prosincovém čísle Návsíčka s opomenutím zdroje.

Děkujeme celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor:
Tříkrálová sbírka 1

Tříkrálová sbírka

Charita Jablunkov hledá koledníky. celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor:
Charita opět organizuje štědrovečerní večeři pro osamělé 1

Charita opět organizuje štědrovečerní večeři pro osamělé

Pokud znáte někoho, víte o něm, že bude na štědrý večer sám, zprostředkujte prosím tuto zprávu. celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor:
Zbytky hodování nepatří do kanalizace!  1

Zbytky hodování nepatří do kanalizace!


Upozornění veřejnosti na to, aby se lidé během období vánoc chovali odpovědně a přemýšleli nad tím, že odpad na WC, v kuchyni nebo koupelně není to samé co odpadkový koš. celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor:
Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 1

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity


Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.
Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.
Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV. čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci.
Žádost se sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo datovou zprávou do datové schránky.

celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor:
Zabezpečte vodoměry před poškozením  1

Zabezpečte vodoměry před poškozením

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor:
Projekt

Projekt „Výzkum a vývoj informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách“

Výzkumný projekt je zaměřen na podporu primárně rodinných příslušníků, kteří pečují o svého blízkého po CMP v domácím prostředí, ale i těch, jejichž blízcí jsou akutně hospitalizováni po CMP nebo se nacházejí v dalších zařízeních zdravotních či sociálních nebo jiných služeb. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor:
#

Hledá se majitel odchyceného psa

Dne 23.11.2019 byla v Jablunkově, na ul. Nádražní u křižovatky Pod Pilanou odchycena fenka, kříženec Labradora černé barvy s bílou náprsenkou, výška v kohoutku cca 40 cm, stáří cca 2 roky.
Více zde: https://www.mpjablunkov.cz/odchyt-psi/ celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor:
Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality 1

Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality

Jablunkovská střední škola prochází, zejména v posledních měsících, výraznými změnami. Zvyšuje se kvalita výuky a rozšiřuje se nabídka atraktivních studijních oborů.
Jedním z významných kroků bylo nedávné otevření zbrusu nové špičkové učebny virtuální reality, díky které mohou mladí lidé z celého regionu opět zvýšit svou kvalifikaci.
Projekt je realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

celý text

ostatní | 25. 11. 2019 | Autor:
Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku  1

Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku

Více aktuálních informací naleznete zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasatamp/. celý text

ostatní | 21. 11. 2019 | Autor:
#

Bruslení v kulturním areálu U Kostela

Vážení občané,
v kulturním areálu U Kostela byl zahájen provoz ledového kluziště.
Veřejné bruslení je zdarma v pracovních dnech od 15:00 do 18:00 hodin a přes víkend v době od 14:00 do 18:00 hodin. Vstup jen na vlastní nebezpečí.
Přejeme Vám příjemnou zábavu. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PROJEKTOVÝ MANAŽER 1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PROJEKTOVÝ MANAŽER

Sdružení obcí Jablunkovska vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER — zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor:
Zřízení pohotovostního telefonního čísla  při řešení škod, způsobené velkými šelmami 1

Zřízení pohotovostního telefonního čísla  při řešení škod, způsobené velkými šelmami

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, způsobených velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření, zřízeno pohotovostní telefonní číslo 731568413. Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.
celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:
první
ze 12
poslední