A picture

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 9
poslední

Velikonoční přání  3

Velikonoční přání

Krásné Velikonoce
plné jarní pohody
přeje kolektiv
Obecního úřadu NávsíRadosnych Świąt Wielkanocnych
chwil pogodnych i spokojnych
spędzonych w rodzinnej atmosferze
życzą pracownicy urzędu gminnego celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor:
#

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor:
Podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a ze Slovenska. 1

Podmínky nároku na důchodové dávky v České republice a na Slovensku

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a ze Slovenska? Konzultaci poskytnou dne 25.04.2019 odborníci v Žílině.

celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor:
TAXI SENIOR

TAXI SENIOR Návsí

Obec Návsí pro své občany poskytuje službu TAXI SENIOR. Služba probíhá ve spolupráci s Taxislužbou Jablunkov s.r.o.. Je určená občanům s trvalým pobytem v Návsí , kteří dosáhli věku 65 let, nebo jsou držiteli průkazu ZTP, nebo ZTP/P. Služba je zajišťována každý pracovní den v kalendářním roce v čase od 6.00 – 15.00 hodin, na katastrálním území obce Návsí a Jablunkov, na předem určená místa. celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor:
Bruslení v kulturním areálu U Kostela

Bruslení v kulturním areálu U Kostela

Vážení občané,

v kulturním areálu U Kostela byl v pondělí 08.dubna zahájen zkušební provoz ledového kluziště. Veřejné bruslení je zdarma v pracovních dnech od 13:00 do 19:00 hodin a přes víkend v době od 10:00 do 17:00 hodin. Vstup jen na vlastní nebezpečí.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor:
Projekt First responder

Projekt First responder

First responder v překladu znamená první dotázaný a v podstatě vystihuje svou podstatu v systému poskytování přednemocniční neodkladné péče. Je to dobrovolná složka, která většinou působí pod záštitou zdravotnické složky integrovaného záchranného systému. Jejím cílem je minimalizovat časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Je poskytována prostřednictvím školených zachránců v kombinaci s informačními technologiemi dnešní doby. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor:
Informace pro občany o lhůtách pro vydávání občanských průkazů.

Informace pro občany o lhůtách pro vydávání občanských průkazů

Informace pro občany o lhůtách pro vydávání občanských průkazů. celý text

ostatní | 26. 3. 2019 | Autor:
Informace pro občany o lhůtách pro vydávání cestovních pasů.

Informace pro občany o lhůtách pro vydávání cestovních pasů

Informace pro občany o lhůtách pro vydávání cestovních pasů. celý text

ostatní | 26. 3. 2019 | Autor:
Zápisy dětí do MŠ Kaštánek

Informace o zápisu dětí do Mateřské školy Kaštánek pro školní rok 2019/2020


Zápisy dětí do Mateřské školy Kaštánek Návsí pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 09. května 2019 v době od 15.00 hod – do 17.00 hodin. celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor:
Kulturní akce roku 2019 v Kulturním areálu „U kostela“ 1

Kulturní akce roku 2019 v Kulturním areálu „U Kostela“

Přehled kulturních akcí v roce 2019 v Kulturním areálu „U Kostela“. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:
Místní poplatek ze psa

Místní poplatek ze psa

Upozorňujeme všechny majitele pejsků, že místní poplatek ze psa je splatný každoročně do 31. března. Poplatek ve výši 120,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě anebo 180,– Kč za jednoho psa chovaného v bytě. Uhraďte na Obecním úřadě v Návsí, kancelář č. 5 místní poplatky, Petra Topalovová. Pokud nebude místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem a může být navýšen až na trojnásobek.
celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:
#

Jarní čištění obce Návsí

Chodníky a malé komunikace v obci jsou již čištěny od 04.03.2019 technikou obce.
Čištění komunikací smluvně zajišťuje společnost Nehlsen Třinec v období druhé poloviny března.
Prosba pro všechny občany obce, zkusme přiložit ruku k dílu a dbejme na čistotu ve svém okolí a nespoléhejme na technické služby a pracovníky.
celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:
Kotlíkové dotace

Program bezúročných půjček na výměnu kotlů

Výzva pro občany, kteří uvažují využít dotaci na výměnu kotle v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací a případně využít bezúročnou půjčku na dofinancování výměny kotle. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:
Oznámení o záměru pronájmu prostorů sloužících podnikání. 1

Oznámení o záměru pronájmu prostorů sloužících podnikání

Rada města Třince na své 4. schůzi dne 17.12.2018 rozhodla usnesením č. 2018/23 o záměru města pronajmout prostory sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 423, která je součástí pozemku parc. č. st. 1195 v k. ú. Konská a obci Třinec, v souhrnné výměře 267,20 m². celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor:
Hodina Země 2019

Hodina Země 2019

Celosvětová událost na ochranu život­ního prostředí s důrazem na ochranu klimatu se letos odehraje v sobotu 30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hodin.
Více informací naleznete na www stránkách organizace https://www.veronica.cz/hodinazeme/ celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor:
kniha Návsí

Kniha o Návsí

Vážení občané, obec Návsí nabízí k prodeji knihu „Návsí“ v českém jazyce a knihu "Nawsie" v polském jazyce.


V této první publikaci o Návsí naleznete podrobné informace od počátku obce až po současnost, informace o místních názvech, zajímavých místech, o školství, o náboženském životě, o spolcích, kultuře a sportu, o železnici, o poštovním úřadě, o významných osobnostech. Kniha je doplněna obrazovými přílohami, dobovými i současnými fotografiemi.

Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadu v Návsí za cenu 400,- Kč. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor:
kříženec borderkolie

Hledá se majitel nalezeného psa

V Hrádku byl nalezen pes kříženec borderkolie.

Majitel psa, ať volá na tel. 737 220 500, 725 401 405. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor:
německý ovčák

Hledá se majitel nalezeného psa

V Hrádku byl nalezen pes kříženec německého ovčáka.

Majitel psa, ať volá na tel. 737 220 500, 725 401 405. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor:
#

Pediatr v Jablunkově MUDr. Jakub Heczko

Pediatr v Jablunkově pro děti a dorost od narození do 19 let věku. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor:
Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020  1

Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020

Zápisy dětí do 1. ročníku na základní škole s polským jazykem vyučovacím Návsí, proběhnou dne 09.04.2019 od 7:00 do 16:00 hodin.
Zapisy do 1. klasy nawiejskiej szkoły podstawowej odbędą się 9.4.2019
od godz. 7:00 do 16:00. celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor:
#

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Návsí

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Návsí se uskuteční dne 07.05.2019 v době od 8:00 do 15:30 hodin.

Zapisy do nawiejskiego przedszkola odbędą się we wtorek 7 maja 2019 od godz. 8,00 do 15,30. celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor:
Počet obyvatel v obci Návsí

Počet obyvatel v obci Návsí k 0l. 0l. 2019


Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad. celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor:
Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020

Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020


Vážení rodiče, děti a přátelé školy,
dne 4. dubna 2019 proběhne na Masarykově základní škole Návsí zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
K zápisu dětí je možno se dostavit ve čtvrtek od 8 do 18 hodin.
celý text

ostatní | 15. 2. 2019 | Autor:
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V lednu 2019 se vybralo během sbírky 979.046 Kč, z toho Charita Jablunkov obdrží celých 65% na financování provozu těchto služeb: Denní stacionář sv. Josefa, Bezplatná právní poradna, Centrum pomoci sv. Rafaela, Charitní pečovatelská služba, Charitní služby pro domácnost.
celý text

ostatní | 15. 2. 2019 | Autor:
LETNÍ TÁBORY V DDM JABLUNKOV

LETNÍ TÁBORY V DDM JABLUNKOV


Letní příměstské a výjezdové tábory, které pořádá DDM Jablunkov během letních prázdnin.
celý text

ostatní | 15. 2. 2019 | Autor:
Mateřská škola Kaštánek srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří  1

Mateřská škola Kaštánek srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří 

Mateřská škola Kaštánek pořádá dny otevřených dveří:

v Mateřské škole Kaštánek ul. Kaštanová dne 19.02.2019 od 10.00 - 11.30 hodin

v Mateřské škole Kaštánek elokované pracoviště Jasení dne 21.02.2019 od 10.00 do 11.30 hodin
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor:
Město Příbor oznamuje o konání veřejného licitačního řízení 1

Město Příbor oznamuje o konání veřejného licitačního řízení

Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku oznamuje, že ve dnech 04.03.2019 a 05.03.2019 proběhne veřejné licitační řízení o prodeji nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. Předmětem prodeje je 35 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. celý text

ostatní | 24. 1. 2019 | Autor:
Den otevřených dveří v Masarykově základní škole Návsí 1

Den otevřených dveří v Masarykově základní škole Návsí

Vážení rodiče,

Masarykova základní škola Návsí pořádá dne 7. února 2019 (čtvrtek) Den otevřených dveří pro děti předškolního věku.
V průběhu návštěvy naší školy se můžete společně s dětmi seznámit se způsoby výuky v první třídě, prohlédnout si prostory školy a nasát atmosféru prostředí, ve kterém budou Vaše děti v příštím školním roce zahajovat svou povinnou školní docházku.
Při společném setkání jsme připraveni vyslechnout a zodpovědět Vaše případné dotazy, náměty a přání související se zápisem dětí do 1. třídy a s výukou.
Školu lze navštívit ve dvou časových intervalech a to v 14:00 nebo v 15:45 hodin.
Doufáme, že využijete naší nabídky a tím umožníte Vašim dětem přiblížit školní prostředí natolik, aby již při dubnovém zápisu do první třídy přicházely do školy jako do jim známého a blízkého prostředí.
Těšíme se na Vás.

celý text

ostatní | 24. 1. 2019 | Autor:
mladý pes

Hledá se majitel nalezeného psa

Našel se středně velký, mladý pes.
Byl nalezen v Košařiskách dne 21.01.2019.
Žádáme majitele, aby se přihlásil na Obecní úřad
v Košařiskách, tel.č. 558 362 821 nebo 728 936 920.
celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor:
nalezen pes - kříženec jezevčíka

Hledá se majitel nalezeného psa

V Hrádku byl nalezen pes - kříženec jezevčíka.
Pes je umístěn v obecním kotci v Hrádeku,
bližší informace na tel.: 724 309 930. celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 9
poslední