Navigace

Obsah

Obecnímu úřadu v Návsí byly odevzdány do úschovny nalezené věci, jejichž majitel není znám

 

Dne 19.01.2022 byly v lokalitě Kostkov nalezeny klíče.

 

Dne 19.01.2022 byl nalezen klíč.

 

Dne 11.08.2021 byl předán na Obecní úřad Návsí nález-zlatý prsten. 

 

Dne 03.03.2021 byl předán na Obecní úřad Návsí nález - mobilní telefon.

 

Dne 07.07.2020 byl nalezen klíč s přívěškem.

 

Dne 04.03.2020 byl předán na Obecní úřad Návsí nález - dámské kolo LeaderFox LF700C011.

 

Dne 22.11.2019 byl předán na Obecní úřad Návsí nález - kolo KELLYS červeno - černé barvy.  

 

Dne 08.11.2019 byl nalezen svazek klíčů.

 

Dne 09.09.2019 byl nalezen mobilní telefon Alcatel. 

 

Dne 12.04.2019 byla nalezená platební karta a karta dm.

 

Dne 10.04.2018 byl nalezen mobilní telefon zn. Nokia. 

 

 

 

 

Ztráty a nálezy

Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byl nalezen, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc ani do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Oznámení o ztrátě bude zveřejněno po dobu jednoho měsíce, poté bude smazáno. V případě potřeby delšího trvání oznámení ztráty je nutné se o tomto předem domluvit.

Oznámení o nálezu bude zveřejněno po dobu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (až 3 roky), nejdéle však do doby než se o věc přihlásí vlastník.

 

Ztráty a nálezy nahlaste/přineste na podatelnu Obecního úřadu Návsí, Návsí čp. 327, 739 92 Návsí,  
tel.558 357 880, e-mail: podatelna@navsi.cz.