Navigace

Obsah

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Návsí                                    za období 2015 až 2021

Zpráva o uplatňování ÚP Návsí_grafická příloha 

Zpráva o uplatňování ÚP Návsí_text-návrh 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVSÍ

Změna č. 2 územního plánu

 

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVSÍ ZMĚNA Č. 2

Opatření obecné povahy - č. 1/2019, změna č. 2 územního plánu

 

Opatření obecné povahy - č. 1/2019, změna č. 2 územního plánu obce včetně úplného znění ÚP Návsí

Úplné znění územního plánu po změně č. 2

Územní plán Návsí - změna č. 2

 

 

Územní plán

Pro obec Návsí byl zpracován návrh nového územního plánu.

Projekt „Územní plán Návsí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Odkaz na Integrovaný operační program : http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

banner


ÚZEMNÍ PLÁN NÁVSÍ TEXTOVÁ ČÁST ( v PDF)
ÚZEMNÍ PLÁN NÁVSÍ ODŮVODNĚNÍ
HLAVNÍ VÝKRES
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ
KOORDINAČNÍ VÝKRES
VÝKRES DOPRAVY
SITUACE Z VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Legenda SVZ
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
POSOUZENÍ NATURA 2000
POSOUZENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb


Opatření obecné povahy - č. 1/2014, změna č. 1 územního plánu obce

UP Navsi , SMinolata_C14070208510 , TISK_ZM1_ZPF , TISK_Zm1_Zaklad_cleneni , TISK_Zm1_Koordinacni_vykres , TISK_Zm1_Hlavni_vykres , SMinolata_C14070209300


Oznámení údajů o vydaném územním plánu Návsí

oznameni-UP


Územní plán Návsí - záznam o účinnosti

plan


Návrh změny č.2 ÚP Návsí - verze pro společné jednání

Návrh změny 2 zip

 


Návrh změny č.2 ÚP Návsí - verze pro veřejné jednání

Návrh změny 2