Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna u budovy Obecního úřadu Návsí.

 
"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád, v pozdějších zněních  a je shodná svým obsahem s úřední deskou u Obecního úřadu Návsí.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".


Informace

Pronájem majetku

Prodej majetku

Rozpočet

Veřejné vyhlášky