Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna u budovy Obecního úřadu Návsí.

 
"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád, v pozdějších zněních  a je shodná svým obsahem s úřední deskou u Obecního úřadu Návsí.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení 21.09.2018 31.12.2019
95/2018 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na roky 2020-2021 03.12.2018 31.12.2020
126/2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, Rozpočtové opatření č.7 pro rok 2017 a Rozpočet pro rok 2018, DSO Sdružení obci Jablunkovska 28.12.2017 31.12.2020
18/2019 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 2573/28 k.ú. Návsí  - dle přílohy č. 1, za části pozemku p. č. 2383 a p. č. 2382/29 k.ú. Návsí, pod budoucí stavbou chodníku - dle přílohy č. 2 12.03.2019 31.12.2019
44/2019 Rozpočtového opatření č. 1/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 17.05.2019 31.12.2019
52/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 03.06.2019 31.12.2019
57/2019 Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 861 k.ú. Návsí formou daru — nově zaměřeného pozemku p. č. 861/2 k.ú. Návsí o výměře 114 m2 27.06.2019 31.12.2019
60/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 08.07.2019 31.12.2019
61/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018 08.07.2019 31.07.2020
72/2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 04.09.2019 01.01.2024
78/2019 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.09.2019 18.11.2019
93/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/125449-T 21.10.2019 25.11.2019
97/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 22.10.2019 31.12.2019
100/2019 Exekuční příkaz 22.10.2019 22.11.2019
101/2019 Dražební vyhláška 22.10.2019 22.11.2019
103/2019 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 4355 ostatní plocha a spoluvlastnického podílu 1⁄2 pozemku p. č. 4358/86 trv. travní porost k.ú. Návsí za část pozemku p. č. 4358/85 trv. travní porost k.ú. Návsí 05.11.2019 12.12.2019
107/2019 Návrh rozpočtu SOJ na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOJ na roky 2021-2022 13.11.2019 29.11.2019

Veřejné vyhlášky

Prodej majetku

Rozpočet