Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna u budovy Obecního úřadu Návsí.

 
"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád, v pozdějších zněních  a je shodná svým obsahem s úřední deskou u Obecního úřadu Návsí.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".


Informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
1/2020 Vyhlášení poskytování individuální dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu obce Návsí na rok 2020 06.01.2020 02.03.2020
2/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 06.01.2020 03.02.2020
3/2020 Schválený rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2020 06.01.2020 31.12.2020
4/2020 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 Sdružení obcí Jablunkovska 06.01.2020 30.12.2022
72/2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 04.09.2019 01.01.2024
61/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018 08.07.2019 31.07.2020
57/2019 Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 861 k.ú. Návsí formou daru — nově zaměřeného pozemku p. č. 861/2 k.ú. Návsí o výměře 114 m2 27.06.2019 31.12.2020
18/2019 Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 2573/28 k.ú. Návsí  - dle přílohy č. 1, za části pozemku p. č. 2383 a p. č. 2382/29 k.ú. Návsí, pod budoucí stavbou chodníku - dle přílohy č. 2 12.03.2019 31.12.2020
95/2018 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na roky 2020-2021 03.12.2018 31.12.2020
71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení 21.09.2018 31.12.2020
126/2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, Rozpočtové opatření č.7 pro rok 2017 a Rozpočet pro rok 2018, DSO Sdružení obci Jablunkovska 28.12.2017 31.12.2020

Výzvy

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
5/2020 Územní rozhodnutí č. 26/2019 08.01.2020 24.01.2020
71/2019 Opatření obecné povahy 02.09.2019 02.01.2023
29/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022

Prodej majetku

Rozpočet