Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna u budovy Obecního úřadu Návsí.

 
"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád, v pozdějších zněních  a je shodná svým obsahem s úřední deskou u Obecního úřadu Návsí.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení 21.09.2018 31.12.2019
95/2018 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na roky 2020-2021 03.12.2018 31.12.2020
126/2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, Rozpočtové opatření č.7 pro rok 2017 a Rozpočet pro rok 2018, DSO Sdružení obci Jablunkovska 28.12.2017 31.12.2020
44/2019 Rozpočtového opatření č. 1/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 17.05.2019 31.12.2019
52/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 03.06.2019 31.12.2019
54/2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 18.06.2019 08.11.2019
57/2019 Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 861 k.ú. Návsí formou daru — nově zaměřeného pozemku p. č. 861/2 k.ú. Návsí o výměře 114 m2 27.06.2019 31.12.2019
60/2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 Sdružení obcí Jablunkovska 08.07.2019 31.12.2019
61/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018 08.07.2019 31.07.2020
72/2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 04.09.2019 01.01.2024
73/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/107505-T 09.09.2019 31.10.2019
74/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/107482-T 09.09.2019 31.10.2019
75/2019 Svolání 7. zasedání Zastupitelstva obce Návsí 16.09.2019 26.09.2019
78/2019 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.09.2019 18.11.2019

Pronájem majetku

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
69/2019 - Pacht a provozování vodního díla-prodloužení vodovodního řádu 29.08.2019 30.09.2019

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
29/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022
70/2019 Usnesení o opakované dražbě 02.09.2019 02.10.2019
71/2019 Opatření obecné povahy 02.09.2019 02.01.2023

Prodej majetku

Rozpočet