Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna u budovy Obecního úřadu Návsí.

 
"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád, v pozdějších zněních  a je shodná svým obsahem s úřední deskou u Obecního úřadu Návsí.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".


Informace

Pronájem majetku

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
43/2020 Zveřejnění záměru pachtu - obecního pozemku p. č. 929/2 k.ú. Návsí 22.06.2020 24.07.2020

Prodej majetku

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
71/2018 Zveřejnění záměru prodeje hrobového zařízení 21.09.2018 31.12.2020

Směna majetku

Rozpočet

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
28/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
71/2019 Opatření obecné povahy 02.09.2019 02.01.2023
29/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022