Navigace

Obsah

Obecní vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích 09.06.2021 25.06.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů 09.06.2021 25.06.2021
Obecně závazná vyhláška obce Návsí č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 25.03.2021 10.04.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku ze psů 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška obce Návsí č. 3 /2019, o registrací čipů 12.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 10.03.2017 27.03.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se zrušuje Vyhláška č. 9/95, o spadovém obvodu ZŠ 08.12.2017 24.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce 13.06.2016 30.06.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se zrušuje 13.06.2016 29.06.2016
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005 13.12.2016 30.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o nočním klidu 13.12.2016 30.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Návsí č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Návsí 18.03.2015 03.04.2015