A picture

Navigace

Obsah

Zpět

106/2017 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí, druh pozemku:trvalý travní porost, výměra 397 m2, za část pozemku p.č. 1449/10 k.ú. Návsí, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 767 m2.

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 31. 3. 2018

Zpět