A picture

Navigace

Obsah

 

Informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
120/2017 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky19.12.201729.01.2018
116/2017 Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky v polském jazyce.18.12.201729.01.2018
104/2017 Stanovení počtu volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky21.11.201729.01.2018
106/2017 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí, druh pozemku:trvalý travní porost, výměra 397 m2, za část pozemku p.č. 1449/10 k.ú. Návsí, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 767 m2.04.12.201731.03.2018
100/2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - prezidentské volby 201806.11.201722.01.2018
98/2017 Nabídka pozemků k pronájmu01.11.201707.02.2018
88/2017 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí12.10.201701.01.2024
10/2017 Informace o zveřejnění: Rozpočtu obce Návsí, Rozpočtového opatření obce Návsí, Střednědobého výhledu rozpočtu a Závěrečného účtu obce10.03.201731.12.2025
1/2018 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.01.01.201831.12.2018
2/2018 Revize katastru nemovitostí01.01.201817.01.2018
3/2018 Oznámení o vstupu na pozemky a zahájení prací " V 404 - modernizace"01.01.201801.11.2018
4/2018 Vyhlášení poskytování individuální dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu Obce Návsí na rok 201804.01.201801.03.2018
5/2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. - 13. 01. 2018 - výsledky15.01.201831.01.2018

Rozpočet