A picture

Navigace

Obsah

 

Informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
1/2018 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.01.01.201831.12.2018
3/2018 Oznámení o vstupu na pozemky a zahájení prací " V 404 - modernizace"01.01.201801.11.2018
8/2018 Výroční zprava za rok 201701.02.201830.03.2018
2/2018 Revize katastru nemovitostí01.01.201831.12.2018
10/2018 Nabídka pozemků k pronájmu06.02.201802.05.2018
14/2018 Zveřejnění záměru pronájmu prostor v budově Návsí čp. 108926.02.201827.03.2018
17/2018 Oznámení o zahájení výběrového řízení pod označením "Řešení bezbariérovosti ZŠ Návsí"05.03.201820.03.2018
18/2018 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a o povolení změny územního rozhodnutí12.03.201828.03.2018
19/2018 Zaslání sezamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí14.03.201831.12.2023
10/2017 Informace o zveřejnění: Rozpočtu obce Návsí, Rozpočtového opatření obce Návsí, Střednědobého výhledu rozpočtu a Závěrečného účtu obce10.03.201731.12.2025
22/2017 Rozpočet SVHS na rok 2017 a Rozpočtový výhled SVHS na rok 201822.03.201731.12.2018
106/2017 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí, druh pozemku:trvalý travní porost, výměra 397 m2, za část pozemku p.č. 1449/10 k.ú. Návsí, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 767 m2.04.12.201731.03.2018
126/2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, Rozpočtové opatření č.7 pro rok 2017 a Rozpočet pro rok 2018, DSO Sdružení obci Jablunkovska28.12.201731.12.2020
21/2018 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 928 k.ú.  Návsí jehož součástí je budova čp. 289 Návsí15.03.201807.06.2018
20/2018 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č.  5043/8, 5043/9, 5043/10, 5043/11, 5043/12, 5043/13, 5043/14, 5043/15, 5043/16, 5043/17, 5043/18 a 5043/19 k.ú. Návsí15.03.201807.06.2018
22/2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce budovy čp. 1089 Návsí"15.03.201827.03.2018
23/2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SVHS na rok 2018 v elektronické podobě16.03.201831.12.2018

Rozpočet