A picture

Navigace

Obsah

 

Informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
114/2017 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise13.12.201721.12.2017
113/2017 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 201711.12.201701.01.2018
112/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se zrušuje Vyhláška č. 9/95, o spadovém obvodu ZŠ08.12.201725.12.2017
111/2017 Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020.05.12.201722.12.2017
110/2017 Rozpočtové opatření č. 8 - rok 201704.12.201720.12.2017
109/2017 Návrh rozpočtu na r. 2018, včetně komentáře Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolný svazek obcí04.12.201729.12.2017
108/2017 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor /kadeřnictví/  v budově čp. 511 Návsí nacházející se na pozemku p.č. 5137 k.ú. Návsí.04.12.201731.12.2017
107/2017 Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků p.č. 1618 a p.č. 1625/1 k.ú. Návsí, druh pozemku: ost. plocha-ost. komunikace, výměra 989 m2 a 700 m2.04.12.201731.12.2017
106/2017 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí, druh pozemku:trvalý travní porost, výměra 397 m2, za část pozemku p.č. 1449/10 k.ú. Návsí, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 767 m2.04.12.201731.03.2018
104/2017 Stanovení počtu volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky21.11.201729.01.2018
100/2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - prezidentské volby 201806.11.201722.01.2018
98/2017 Nabídka pozemků k pronájmu01.11.201707.02.2018
95/2017 Nařízení města Jablunkov č. 1/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov01.11.201701.01.2018
93/2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR25.10.201729.12.2017
92/2017 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 323.10.201728.12.2017
91/2017 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 223.10.201729.12.2017
77/2017 Zveřejnění záměru pachtu a provozování vodního díla – stavby vodovodu PZKO, HARCOV, ZÁHOŘÍ, ZOPOLÍ, POD VÝTOPNOU, ZOPOLÍ-rozšíření18.09.201731.12.2017
90/2017 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 123.10.201729.12.2017
88/2017 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí12.10.201701.01.2024
81/2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí25.09.201731.12.2017
74/2017 Rozpočtové opatření č. 7- rok 201713.09.201731.12.2017
57/2017 Rozpočtové opatření č. 6 - rok 201718.08.201731.12.2017
50/2017 Rozpočtové opatření č. 5 - rok 201720.07.201731.12.2017
47/2017 Oznámení DSO Sdružení obcí Jablunkovska o zveřejnění schváleného Rozpočtu SOJ na rok 201730.06.201701.01.2018
45/2017 Rozpočtové opatření č. 4 - rok 201715.06.201731.12.2017
28/2017 Rozpočtové opatření č. 3 - rok 201712.04.201731.12.2017
23/2017 Oznámení DSO Sdružení obcí Jablunkovska o zveřejnění schváleného Rozpočtu SOJ na rok 201727.03.201701.01.2018
22/2017 Rozpočet SVHS na rok 2017 a Rozpočtový výhled SVHS na rok 201822.03.201701.01.2018
20/2017 Rozpočtové opatření č. 2 obce Návsí na rok 201717.03.201731.12.2017
19/2017 Rozpočet obce Návsí na rok 201717.03.201731.12.2017
10/2017 Informace o zveřejnění: Rozpočtu obce Návsí, Rozpočtového opatření obce Návsí, Střednědobého výhledu rozpočtu a Závěrečného účtu obce10.03.201731.12.2025