A picture

Navigace

Obsah

Aktuality:

13. - 21. 12. 2017

114/2017 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

11. 12. 2017 - 1. 1. 2018

113/2017 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2017

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

8. - 25. 12. 2017

112/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se zrušuje Vyhláška č. 9/95, o spadovém obvodu ZŠ

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

5. - 22. 12. 2017

111/2017 Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020.

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

4. - 20. 12. 2017

110/2017 Rozpočtové opatření č. 8 - rok 2017

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

4. - 29. 12. 2017

109/2017 Návrh rozpočtu na r. 2018, včetně komentáře Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolný svazek obcí

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

4. 12. 2017 - 31. 3. 2018

106/2017 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí, druh pozemku:trvalý travní porost, výměra 397 m2, za část pozemku p.č. 1449/10 k.ú. Návsí, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 767 m2.

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

4. - 31. 12. 2017

107/2017 Zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků p.č. 1618 a p.č. 1625/1 k.ú. Návsí, druh pozemku: ost. plocha-ost. komunikace, výměra 989 m2 a 700 m2.

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

4. - 31. 12. 2017

108/2017 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor /kadeřnictví/  v budově čp. 511 Návsí nacházející se na pozemku p.č. 5137 k.ú. Návsí.

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

21. 11. 2017

Informace o vzniku a činnosti kontaktních míst "Senior Point" v Moravskoslezském kraji.

V rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí ...

AktualityZobrazit více